Malgrat el que en diguin, na Marine Le Pen és una gran oradora, una gran líder, i una candidata que pot fer un gran paper a les presidencials d’enguany a l’Estat francès.

En aquest discurs, exposa molt encertadament el que sembla que ja no es pugui dir sense ser titllat de… ‘conservador’?, ‘fatxa’, etc. Posa de relleu de manera elegant i sense donar-li més importància de la que cal, que el cristianisme és una part important de les arrels culturals dels països europeus. Ni més ni menys. No diu que n’hem de fer, només tomba les posicions liberals en relació a la religió cristiana, la demonització que se’n fa, la marginació a la qual es vol sotmetre, pel mer fet de ser part de la nostra tradició (NOTA: la religió, totes, en ser instruïda per persones és culpable de moltes desgràcies, però cal saber separar fe d’institució, separar manipulació de necessitat espiritual).

Anuncis